En god start på livet


Alle børn skal godt for start. Det kræver gode fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed. For børn skal vokse op i trygge rammer med et håb for fremtiden.

 

Der skal flere voksne til vores børn, men desværre bliver de forældre, der vælger dagpleje til deres børn fuldstændig glemt i de røde partiers kamp for minimumsnormeringer, som kun er for børn i vuggestuer. Det er en styrke, at man som forældre kan vælge mellem vuggestue og dagpleje, og jeg vil kæmpe for, at alle børn uanset om de går i vuggestue, børnehave eller dagpleje vil opleve, at have flere voksne omkring sig. Minimumsnormeringer er ikke løsningen. Det skal være op til den enkelte kommune og institution, hvor mange voksne, der skal være og hvornår. Det skal ikke reguleres fra Christiansborg.


Jeg tror på, at forældrene er bedre til at indrette familielivet end politikere på Christiansborg. Derfor er jeg modstander af tvangsfordelt barselsorlov, og jeg vil i stedet lade det være op til familierne, hvordan barslen skal fordeles. Familier, forældre og børn er forskellige, og derfor vil der også være forskellige behov og ønsker til pasningstilbud. Derfor er det offentliges tilbud ikke altid løsningen, og jeg er derfor stor tilhænger af private initiativer. Derfor bekymrer regeringens kamp mod private daginstitutioner mig. Jeg mener, at pengene skal følge barnet, og er derfor også tilhænger af, at forældre kan få tilskud til at hjemmepasse deres børn, hvis det er det bedste for familien. Vi skal alle have retten og friheden til at indrette vores familieliv, som det passer os bedst. Derfor vil jeg til enhver tid stå vagt om forældrenes frie valg.

 

Det frie valg gælder også valget af skole. Jeg er dog varm tilhænger af folkeskolen, som skal være for alle. Folkets skole. Det kræver en folkeskole, som både formår at løfte dem med udfordringer og udfordre dem, hvor det faglige niveau er højt. Alle skal have mulighed for at udnytte deres potentiale til fulde, og grundstenen til det er tillid til de enkelte skoler og et stort fokus på faglighed og dannelse.