Et enklere skattesystem


Lad os få Danmark ud af afgiftsjunglen.


Der er alt for mange besværlige skatter og afgifter, der gør livet besværligt for danskere og danske virksomheder. 


Hverken du eller danske virksomheder skal spilde tid på unødvendige regler og procedurer.  

 

Vores skattesystem kan gøres markant smartere og enklere, end det system, vi har i dag. For udgangspunktet bør altid være, at alle borgere og virksomheder skal have så lidt besvær med det offentlige som overhovedet muligt.

 

Desværre er realiteten en helt anden. Cirka 46 procent af alle små og mellemstore danske virksomheder har svært ved forstå skattereglerne korrekt. Kun 13 procent af danskerne siger, at de har tillid til vores skattesystem. Det skyldes blandt andet, at unødvendige regler og bureaukrati skaber fejl og mistillid for virksomhederne og den enkelte. Det skal vi gøre noget ved.

 

Vi skal have lavere skatter, men også et simplere skattesystem, så man kan regne sin skat på bagsiden af en serviet.


Der skal gøres noget ved skatten


Højere beskæftigelsesfradrag


Det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Og det skal være attraktivt at gøre en ekstra indsats. Derfor bør vi hæve beskæftigelsesfradraget med minimum 0,5 procentpoint og 1.900 kroner. Forslaget medfører skattelettelser til alle danskere i arbejde, uanset indkomst.


Fjern skat på arbejdstelefoner

Regeringen har genindført beskatning på arbejdstelefoner, selvom de giver arbejdstageren mulighed for at være mere til rådighed for virksomhederne.


Færre skal betale topskat

I dag er grænsen for, hvornår man skal betale topskat, alt for lav. Det betyder, at helt almindelige danskere ender med at betale 56 procent skat af deres sidst tjente krone. Det vil vi lave om. Derfor skal topskattegrænsen hæves over en årrække til 800.000 kr. Det vil på sigt sikre, at ca. tre ud af fire danskere slipper for at betale topskat.


Selskabsskatten sænkes gradvist fra 22 til 19 procent

Danmark skal sikre de bedste vilkår for erhvervslivet, så̊ det kan skabe vækst i Danmark og konkurrere med om- verdenen. Hvis vi sænker selskabsskatten, øger virksomhederne deres investeringer og dermed produktivitet. Det giver højere lønninger og flere arbejdspladser, uden at uligheden stiger. For, når selskabsskatten sænkes, får alle en indkomststigning.