Fokus på erhvervsfaglige uddannelser


For få søger ind på en erhvervsuddannelse og bliver faglærte – og udviklingen går for langsomt. Det er på sigt dybt problematisk for hele vores område, hvis vi ikke får sat fokus på at unge tager en uddannelse med tæt tilknytning til praksis og et konkret arbejde, som man kan bruge til noget. 


Vi skal have styrket prestigen ved en erhvervsuddannelse, og vi skal have langt større fokus på praktiske færdigheder i folkeskolen, hvor virksomheder og elever skal mødes.


Vi skal have fokus på de gode efter- og videreuddannelsesmuligheder, og skoledagen skal være så kort at alle folkeskoleelever, der har lyst, har mulighed for at få et fritidsjob.