Fokuser hjælpen på dem der har brug for den –

og lad resten klare sig selv


Det er vigtigt, at vi fokuserer den sociale indsats og de offentlige ydelser mod dem, der virkelig har et behov.


Det er med til at give alle mulighed for at føle den stolthed, der ligger i at forsørge sig selv og ikke være afhængig af andre. Ingen bør unødigt blive gjort afhængig af det offentlige, og ingen skal være det, hvis man kan klare sig selv.


Det er derimod medmenneskeligt at give mennesker muligheder og vise respekt for deres forskellige forudsætninger. Kontanthjælp må aldrig ende med at være en varig ydelse, hvor borgerne hænger fast i systemet.


Langt vigtigere end offentlige overførsler er et fleksibelt arbejdsmarked og uddannelsessystem, der giver alle mulighed for at yde et bidrag, hvor forskelligt det end måtte være.


Jeg vil koncentrere hjælpen fra det offentlige om samfundets mest udsatte, og dermed give dem den omsorg, de har brug for. Jeg ønsker således bedre og mere målrettet hjælp til grupper blandt andre psykisk syge, mennesker med svære handicap, udsatte børn og hjemløse.