Giv ansvaret tilbage til borgerne


Konservativ socialpolitik tager udgangspunkt i de nære relationer.


Jeg mener, at samfundet hænger bedre sammen, hvis man påtager sig et reelt ansvar for ens nærmeste. Ægte omsorg møder vi især hos de mennesker, der står os nær, og det offentliges muligheder for at hjælpe i en lang række ulykkelige menneskelige situationer er næsten ikke-eksisterende. De kræver et reelt menneskeligt engagement.


Jeg ønsker derfor at styrke mulighederne for, at det enkelte menneskes netværk i form af familie, venner og lokalsamfund i højere grad påtager sig at hjælpe, når det er nødvendigt.


Ligeledes ønsker jeg, at det private initiativ og frivillighed bør spille en større rolle i dansk socialpolitik fremover. Det personlige engagement og den medmenneskelighed som præger den frivillige sociale indsats, rummer ofte et potentiale for en effektiv og langsigtet hjælp, som overstiger hvad det offentlige kan præstere.