Husk det er vores penge


Hver enkelt dansker kommer jævnligt i kontakt med det offentlige system. Skattebetaling, lægebesøg, uddannelse, transport, tilskud, fritidsliv og meget andet er enten støttet eller reguleret af det offentlige. Mødet med det offentlige skal være så nemt som muligt, og det offentlige skal bære præg af en service-orienteret kultur.


Det offentlige er til for borgerne, ikke omvendt, og selvom det offentlige har monopol på mange områder, så skal tilgangen være den samme som i enhver profit-drevet organisation, nemlig den højest ønskede kvalitet for færrest penge. Det sikrer både respekten for den enkelte, der får hjælp i det offentlige system, og for skatteyderne, der betaler. 


Jeg mener, at konkurrence er sundt, og jeg mener, at det kan udbredes på flere områder, end det i dag er tilfældet. Jeg ønsker derfor en øget brug af konkurrenceudsættelse, udbud og privatisering, hvis det kan komme borgerne til gode.


Borgerne skal have frit valg til at vælge en anden leverandør end kommunen. Jeg ønsker afbureaukratisering af den offentlige sektor i størst muligt omfang.