Ældre er gamle nok til at bestemme selv


Vores ældre fortjener en god og tryg ældrepleje. Når man har bidraget til vores samfund igennem hele sit liv, skal man ikke længere hverken bekymre sig om, hvorvidt man kan få gjort rent ofte nok, eller hvorvidt man kan komme i bad. Vi skylder vores ældre en værdig alderdom.


Ældreplejen er derfor kort sagt en hjerteprioritet for mig. Det handler om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov – for vi er alle forskellige. Ældre skal frit kunne bestemme over egen pleje, og der skal være mulighed for at vælge et andet plejehjem end kommunens eller andre leverandører af hjemmepleje, rengøring, mad og lignende.


Jeg mener, at vores ældrepleje skal løftes endnu mere. Det kræver, at vi investerer mere i området, får ansat endnu mere sundheds- og plejepersonale og styrket de ældres ret til at bestemme selv.