Meningsfuld infrastruktur


Et meget vigtigt element i de rammer, det offentlige skaber for samfundet er infrastrukturen, som til stadighed skal fornys og moderniseres, så den lever op til de krav, det moderne samfund stiller. God infrastruktur betyder bedre mobilitet, og bedre mobilitet betyder større muligheder for vækst og værdiskabelse. 


Mange danskere bruger hver dag offentlig transport til at komme til og fra arbejde. For nogle er det en kort tur med bussen. For andre er det en lang togtur. Uanset om turen er kort eller lang skal den offentlige transport være pålidelig, så man kan overholde sine aftaler på jobbet og hente børnene til tiden.

 

Alt for mange danskere sidder dagligt fast i trafikken og spilder tid, som de kunne have brugt med deres familie eller arbejde. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi får mindsket køerne mest muligt på de danske veje. Det gør vi ved at investere i vores vejnet. Blandt andet ved at udfylde de huller der er i motorvejsnettet omkring Herning.


Når vi anlægger nyt, skal vi til stadighed kigge på, om det giver mening og at det ikke ender ud i at være prestigeprojekter. Vi skal have mindre letbane og i stedet sikre at f.eks. hærvejsmotorvejen bliver lavet ordentlig fra starten.