Sundhedsvæsnet


Selvom vi kan være stolte over den indsats, sundhedspersonalet leverede under coronakrisen, så̊ er sundhedsvæsenet dog også̊ alvorligt udfordret på en række punkter. 126.500 danskere har ikke en familielæge, der kender deres sygdomshistorik og baggrund.  Blandt unge har vi de seneste år set en bekymrende stigning i stillede psykiatriske diagnoser. Der er et behov for at intensivere forskningen i alvorlige sygdomme og de udfordringer, psykiatrien står overfor. Desuden skal vi være bedre til at forebygge de mest udbredte sygdomme i Danmark. Hvis disse udfordringer skal løses, og sundhedsvæsenet samtidig skal kunne følge med det stigende antal kronikere og ældre, så̊ kræver det væsentlige investeringer. Dem er vi klar til at levere.


Flere læger

Alle danskere har ret til en familielæge, der kender deres sygdomshistorik. Derfor skal vi øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin samt antallet af introduktionsstillinger, så̊ alle sikres en familielæge. Der må ikke mangle læger i Danmark.


Mere sundhedspersonale i almen praksis

For at sikre flere danskere adgang til egen læge bær vi at hæve det kollektive aktivitetsloft over alment praktiserende læger. Det vil give lægerne mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale og håndtere flere patienter.


Flere hjertestartere

Hjertestartere redder liv. Hver eneste dag bliver 14 danskere ramt af hjertestop uden for et hospital. Sandsynligheden for at overleve er mellem 50 og 70 procent, hvis en hjertestarter anvendes inden for få minutter. Derfor bør vi investere i 3.500 hjertestartere, så̊ vi kan sikre, at der altid er en hjertestarter i nærheden, når der er brug for en.


Bedre rådgivning og gennemsigtighed om effekterne af alternativ behandling
Alternativ behandling er populært, men potentielt livsfarligt. Mange danskere vælger i dag at supplere deres behandling i sundhedsvæsnet med alternative behandlingsmetoder, der på grund af ringe vejledning kan have fatale konsekvenser.


Der er ikke kompetencer til at rådgive om alternativ behandling i sundhedsvæsenet i dag. Derfor bør vi oprette et råd, der kan sikre, at borgeren går oplyst ind i alternativ behandling.