Det koster at drive valgkamp

-og jeg har brug for støtten


Der er mange måder, du kan støtte mit kandidatur og min kampagne


3

2

Bannere og placering af reklamer:

Jeg vil rigtige gerne være synlig, og valgplakater et af midlerne.

Men jeg vil også gerne have større bannere op.


Kender du et sted et sådan kan og må hænge? Så hører jeg meget gerne fra dig.

Giv mig en mail på mail@michaelnorup.dk


1

Jeg har brug for praktisk hjælp:

Opsætning af plakater

Uddeling af flyers

Deltagelse i gågade arrangementer m.m.

Anbefalinger til venner og bekendte

Læserbreve med opbakning til mit kandidatur

Videredeling af opslag på sociale medier

 

Vil du hjælpe mig med noget af ovenstående,

håber jeg du vil give mig en mail på mail@michaelnorup.dk

Økonomisk hjælp:

Alt koster og jeg har midler til rådighed fra Vestjyllands Storkreds,

lokalafdelingen i Herning samt naturligvis, hvad jeg selv kommer i kassen.

 

Men dét gør det ikke alene. Jeg har også brug for jeres økonomiske hjælp.

 

Valgplakater koster mellem 30 og 50 kr. afhængig af typen

Bannere til opsætning mellem 4-800 kr.

Sponserede opslag på Facebook mellem 500-3.000 kr.

Annoncering på Internettet 1.000-5.000 kr.

Avisannoncer i Herning Folkeblad 5.000-20.000 kr.

Derudover er der flyers, give aways og meget andet.

 

Som privat person kan du donere til kampagnen via Konservative Hernings MobilePay 32992

Skriv venligst ”Michael Norup” i kommentarfeltet.

 

Som virksomhed kan du donere via Konservative Hernings MobilePay 32992. Skriv venligst ”Michael Norup” i kommentarfeltet. Du kan også sende en mail til mail@michaelnorup.dk og Vælgerforeningen i Herning vil herefter fremsende faktura på det beløb, virksomheden ønskes at donere til kampagnen.


4

Bliv medlem:

Med et medlemskab støtter du konservative visioner, kampagner og dine lokale konservative politikere. Du får også adgang til et lokalt og landsdækkende netværk af mennesker, der tror på og arbejder for dig og for Danmark.

 Jeg er yderst taknemmelig for alle typer af bidrag, der kan støtte mit kandidatur og vores fælles kamp for at få et Konservativ folketingsmedlem valgt ind fra Herning og Midt- og Vestjylland.


Der er en del regler og vilkår gældende for politiske donationer, jeg har vedhæftet en lille artikel der beskriver disse.

Artikel:


Ønsker I som forening, fond, virksomhed eller privatperson at støtte et politisk parti eller en politiker, kan det blandt andet gøres ved økonomisk støtte i form af bidrag eller donationer, hvis de pågældende selvfølgelig ønsker at tage imod støtten. Støtte kan dermed ydes på lige vilkår, hvad end det er til en politiker eller et parti. Der er dog stor forskel på, hvordan dit bidrag behandles skattemæssigt.

Partier
Modtager politiske partier økonomisk støtte fra foreninger, virksomheder og privatpersoner med videre, er støtten skattefri for partiet. Dette skyldes, at Skattestyrelsen ikke anser tilskud og donationer med videre som en erhvervsmæssig indtægt for politiske partier. Effekten bliver, at partiet får hundrede procent gavn af donationen, uden at beløbet beskattes.

Politikere
Anderledes forholder det sig med donationer direkte til de enkelte politikere, da en donation skal beskattes som personlig indkomst hos politikeren. Effekten bliver, at politikeren ikke får gavn af det fulde beløb, da en større andel afleveres til Skattestyrelsen.

Støtteannoncer
Det ses tit, at politikere har en annonce i enten en avis eller et fagblad i forbindelse med valgkampagner. Hvis I vælger at støtte en politisk kandidat ved at indrykke en annonce i avisen eller fagbladet, vil dette også være skattepligtigt for politikeren.

Privatpersoners fradragsret
Privatpersoner har fradrag for donationer og støtte til godkendte almenvelgørende eller almennyttige foreninger med videre. Politiske formål og politiske partier anses dog aldrig for at være almenvelgørende eller almennyttige. Vælger man som privatperson at støtte et politisk formål, har man ikke fradrag for støtten.

Foreninger og fondes fradragsret
Foreninger/fonde har ikke fradraget for en donation eller et bidrag. Det skyldes, at donationer til politiske formål, jævnfør praksis (Skattestyrelsens vejledning), ikke anses for værende almenvelgørende eller almennyttige.

Virksomheders fradragsret
Vælger en virksomhed at støtte en politiker eller et politisk parti, har virksomheden, ligesom foreninger eller fonde, heller ikke fradragsret for donationen, da omkostninger ikke anses for en driftsomkostning.


 

 

Klide: Altinget.dk