Nyvalgt kandidat...

Ældreplejen...

Mærkesager...

De næste generationer skal overtage en bedre verden

Vi skal have et enkelt skattesystem

Vi har mange levebrøds politikere

Frit valg

Lov og orden...

Enklere skattesystem...

Alle børn skal godt

fra start...

Alle har ret til deres egen Doktor Hansen

Vi har behov for at udlændinge bidrager...

Folkeskolen taber for mange